Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i warsztaty
20 maja 2011

 

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi zaprasza do udziału w projekcie „AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” .

Jeśli jesteś aktywnie działającą osobą i zamieszkujesz tereny gmin Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady, Wyszki, Narew, Narewka, Krypno, Kobylin-Borzymy lub Sokoły, zgłoś swój udział w projekcie.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w czerwcu, szczegółowy termin i lokalizacja szkoleń zostanie ustalona po dokonaniu rekrutacji, w celu ustalenia najdogodniejszych warunków dla uczestników.

Do pobraniia: