Procedury przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dot. Projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
30 lipca 2019

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu, dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) osobom, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”.