Akademia Rozwoju Lokalnego
24 października 2011

 

Projekt „AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO” realizowany został od kwietnia do września 2011 roku przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Udział w projekcie mogli wziąć mieszkańcy terenów gmin wiejskich takich jak: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady, Wyszki, Narew, Narewka, Krypno, Kobylin-Borzymy oraz Sokoły.

Opis działań:

MODUŁ I „LOKALNY LIDER” - 18-19 czerwiec 2011 (16 godzin szkoleniowych) tematyką modułu było omówienie cech lidera lokalnego, roli lidera w społeczności lokalnej oraz metod aktywnego działania na rzecz rozwoju lokalnego.

MODUŁ II „AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA”9 lipiec 2011 (8 godzin szkoleniowych) zorganizowany w formie warsztatów, których głównym tematem było praktyczne zastosowanie wiedzy w budowaniu partnerstwa oraz metody aktywnego działania na rzecz rozwoju lokalnego.

MODUŁ III „FUNDUSZE NA ROZWÓJ LOKALNY” 23 lipiec 2011 (8 godzin szkoleniowych) zakres tematyczny modułu obejmował: sposoby oraz źródła pozyskiwania pozarolniczego źródła dochodu, pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju lokalnego, projekty edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

MODUŁ IV „MOJA WIEŚ”20-21 sierpień 2011 (16 godzin szkoleniowych) zakres szkolenia obejmował: identyfikację lokalnych problemów i potrzeb, metody rozwiązywania problemów na tle konkurencyjności, pobudzanie rozwoju lokalnego oraz integrację w grupie, która jest podstawą wspólnego działania.

Projekt zakończył się konferencją pn: „LIDEREM JESTEM”, która odbyła się 28 wrzesień 2011 w Hotelu Zdrojówka w Horodnianiach.

Do pobrania:

 

Projekt współfinansowany ze Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego