Konkurs na wykonanie strony internetowej projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”
11 maja 2010

Konkurs na wykonanie strony internetowej projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

Zamówienie nr 3/2010 z dnia 11.05.2010– zapytanie o cenę

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi: wykonanie strony internetowej projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

Zakres prac:

 1. Wykonanie projektu graficznego strony,
 2. Stworzenie Menu strony składające się z zakładek:
  • aktualności,
  • projekt,
  • infrastruktura,
  • galeria,
  • mapa,
  • kontakt.
 3. Oprogramowanie strony,
 4. Stworzenie systemu zarządzania treścią (CMS),
 5. Przeszkolenie z zakresu administrowania strony internetowej.
 6. Aktualizacja strony internetowej przez rok (dotyczy oprogramowania, aktualizacja treści w zakresie Stowarzyszenia, po przeszkoleniu z zarządzania treścią przez wykonawcę).

Wymagane kwalifikacje:

 1. Przygotowanie do wykonania strony internetowej projektu.
 2. Doświadczenie w tworzeniem stron www.

Do wykonania strony zostaną wykorzystane zdjęcia oraz treść przygotowana przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w terminie do 25  maja 2010. Decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o projekcie pod numerem telefonu 085 650 51 38 w biurze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

 

•  Pobierz formularz
•  Pobierz oświadczenie

 

Termin wykonania usługi: do końca 2010 roku.

 

Oferty należy przesyłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna

 

Pragniemy również podkreślić, że oprócz kryterium cenowego, istotne znaczenie będą miały również dotychczasowe osiągnięcia  w dziedzinie tworzenia stron internetowych potencjalnego wykonawcy ocenione na podstawie portfolio.