Konkurs na specjalistę ds. monitoringu przyrodniczego projektu
12 kwietnia 2010

 

Konkurs na specjalistę ds. monitoringu przyrodniczego w ramach projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

Zamówienie nr 1/2010 z dnia 13.04.2010– zapytanie o cenę

 

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi: monitorowanie i ewaluacja efektów projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

Zakres prac: 

  1. Przygotowanie projektu monitoringu efektów przyrodniczych projektu.
  2. Monitorowanie efektów przyrodniczych na obszarach Doliny Górnej Narwi, w tym na terenie gmin: Choroszcz, Knyszyn, Narew, Narewka, Suraż, Turośń Kościelna, Wyszki, Zawady w latach  2010 – 2013.

Wymagane kwalifikacje:

  1. Merytoryczne przygotowanie do monitorowania efektów przyrodniczych projektu.
  2. Bardzo dobra znajomość zagadnień  z dziedziny przyrody i ekologii.
  3. Doświadczenie w rozpoznawaniu terenu pod kątem florystycznym i faunistycznym .
  4. Doświadczenie na stanowisku związanym z monitorowaniem efektów przyrodniczych. 

Oferty należy składać na załączonym formularzu w terminie do 20 kwietnia 2010, załączając oświadczenie wykonawcy zamieszczone poniżej. Decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o projekcie pod numerem telefonu 85 650 51 38 w biurze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

 

 

Termin wykonania usługi: 12 miesięcy w latach  2010-2013

Oferty należy przesyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna