Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ogłasza prztarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych i pamiątkowych projektu
20 maja 2013

 

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych i pamiątkowych do projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi"

Numer ogłoszenia: 82541 - 2013

Data zamieszczenia: 20.05.2013

 

Do pobrania: