KOMUNIKAT - WYNIKI OCENY PROCESU REKRUTACJI
18 lipca 2019

Zarząd Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi informuje, iż została zakończona rekrutacja Uczestników Projektu, w ramach której Komisja Rekrutacyjna do kolejnego etapu projektu zakwalifikowała 26 osób.

 

Więcej…
 
Komunikat - Procedury oceny formalnej i etapu rekrutacji
10 czerwca 2019

PROCEDURA OCENY FORMALNEJ I ETAPU PROCESU REKTRUTACJI projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż dnia 06.06.2019 roku, Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalnej 28 Formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji projektu.

 

Więcej…
 
Komunikat - wyniki oceny formalnej I etapu rekrutacji
07 czerwca 2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I ETAPU PROCESU REKTRUTACJI projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż dnia 06.06.2019 roku, Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalnej 28 Formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji projektu.

 

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ"
03 czerwca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” (nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0239/18) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej…
 
Komunikat dot. zakończenia procesu rektrutacji
03 czerwca 2019

KOMUNIKAT DOT. ZAKOŃCZENIA PROCESU REKTRUTACJI projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 21