OPŁACANIE SKŁADEK ZUS W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”:

W związku stanem epidemii dot. koronawirusa SARS-CoV -2 i zgłaszanymi pytaniami przez Uczestników Projektu dot. korzystania przez samozatrudnionych z możliwości jakie daje wprowadzona tarcza antykryzysowa w zakresie umorzenia płatności ZUS, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi informuje, iż są Państwo zobowiązani do opłacania ZUS w ramach otrzymanego comiesięcznego wsparcia pomostowego projektu.

Po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, stanowisko na chwilę obecną jest jednoznaczne. Płynność finansowa projektu nie jest zagrożona. Zarówno Urząd Marszałkowski jako Instytucja Zarządzająca oraz Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi jako Beneficjent projektu, wypłaca środki w terminie
i w pełnej kwocie przyznanego wsparcia. Tym samym, wypłacane wsparcie pomostowe dla każdego Uczestnika Projektu zapewnia możliwość opłacenia składek ZUS.

Zgodnie z § 7 umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, otrzymane środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego „…w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe – ZUS…”. Tym samym, z punktu widzenia projektu, zapisów w ramach podpisanej umowy, a także z tytułu korzystania z form wsparcia projektu, są Państwo zobowiązani do opłacania składek ZUS przez okres 12 miesięcy w jakim otrzymująPaństwo środki finansowe w ramach projektu.

Mając na uwadze powyższe oraz mimo trudnej sytuacji w jakiej się znalazły przedsiębiorstwa, dzięki wsparciu projektu i zgodnie z jego wytycznymi posiadają Państwo środki na opłacanie przedmiotowych zobowiązań. Z uwagi na dynamiczną sytuację jaka zmienia się w kraju oraz wprowadzanych możliwości prawnych, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi o wszelkich zmianach będzie Państwa informowało na bieżąco.