I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ
Procedury przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dot. Projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
30 lipca 2019

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu, dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) osobom, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”.

 

Więcej…
 
KOMUNIKAT - WYDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
12 kwietnia 2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje o wydłużeniu rekrutacji w ramach projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" realizowanego z RPO WP na lata 2014 - 2020.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TRWA DO 31.05.2019 ROKU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Więcej…
 
Komunikat dot. kwalifikowalności VAT w ramach projektu pn.: "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ"
12 marca 2019

W ramach realizowanego projektu dotacja inwestycyjna na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w formie finansowej udzielane sa w kwotach netto. Zgodnie z ww. pismem MliR rozliczanie musi bazować na dokumentach księgowych, aby możliwe było potwierdzenie ponoszenia wydatków w kwotach netto.

Więcej…
 
Projekt "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ"
18 lutego 2019

Celem projektu jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 30 osób pozostających bez pracy oraz wsparcie utworzenia 21 nowych działalności na obszarze LGD N.A.R.E.W. poprzez kompleksowe wsparcie doradcze, jednorazowe dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe.

 

Więcej…