Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”
31 grudnia 2014

Od początku trwania projektu udało się zrealizować prace we wszystkich obiektach. Obecnie trwają negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /Instytucją Wdrażającą/ w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe prace termomodernizacyjne w ramach wygenerowanych oszczędności. Po akceptacji zaproponowanego zakresu prac dodatkowych zostanie tym samym wydłużony termin zakończenia realizacji projektu.

Więcej…
 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
26 lipca 2012

Projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” jest realizowany w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013.

Więcej…