Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
26 lipca 2012

 

Projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” jest realizowany w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013. Jego głównym celem jest osiągnięcie oszczędności energii na poziomie 8132,80 MWH/rok, co wiąże się z uniknięciem emisji CO2 w ilości 2,311 tys. ton/rok poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na  obszarze 10 gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi tj.: Gminy Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin Borzymy, Krypno, Łapy, Narewka, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin oraz obiektów SP ZOZ w Łapach.

 

Wskazane samorządy oraz SP ZOZ w Łapach (Partnerzy projektu) i Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi (Lider projektu) mając na celu jak najefektywniejsze działania w zakresie poprawy jakości powietrza zawiązały partnerstwo na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu. Wszystkie zadania zaplanowane i podjęte działania stanowią spójną terytorialnie całość i rozwiązują problem złego stanu infrastruktury energetycznej w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Przeprowadzenie ww. prac pozwoli na zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym. W ten sposób realizacja projektu przyczyni się do realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych.

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwiz siedzibą przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

 

Partnerzy Projektu:Gmina Choroszcz, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Knyszyn, Gmina Kobylin-Borzymy, Gmina Krypno, Gmina Łapy, Gmina Narewka, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Tykocin, Gmina Suraż, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

 

Wartość  projektu: 20 976 793,48 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 15 903 978,29 PLN

Okres realizacji projektu:01.01.2007r. – 31.12.2014r.

Projekt współfinansowany na poziomie 84,42% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

http://www.pois.gov.pl/