Projekt "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi"
08 listopada 2009

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek o dofinansowanie projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi” został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. Decyzją Ministra Środowiska został zamieszczony na liście rankingowej wniosków jako projekt podstawowy. Wnioskowane dofinansowanie w wysokości 2 843 752,35 zł stanowiące 85 % wartości projektu, zostanie przyznane po pozytywnej ocenie merytorycznej II stopnia., która odbędzie się po złożeniu pełnej wymaganej dokumentacji projektowej.

W ramach projektu powstanie mała infrastruktura turystyczna na obszarach chronionych wzdłuż rzeki Narew. Inwestycja zakłada między innymi budowę wież widokowych, pomostów, miejsc ogniskowych, wiat, altan, parkingów, obozowisk dla spływów kajakowych, pól biwakowych, ścieżek dydaktycznych oraz szlaków turystycznych. Podczas realizacji projektu zostaną także zmodernizowane oznakowania na istniejących już szlakach turystycznych. W projekcie bierze udział 10 Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia: