Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie strony internetowej projektu
03 sierpnia 2010

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie strony internetowej projektu "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi" (zamówienie nr 3/10 z dnia 11.05.2010).

 

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi informuje o unieważnieniu konkursu na wykonanie strony internetowej projektu "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi" (zamówienie nr 3/10 z dnia 11.05.2010). Duża rozbieżność cenowa, wynikająca ze zbyt ogólnie postawionych wymagań przekłada się na to, że złożone do Biura Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi 24 oferty są nieporównywalne i co do zasady nie jest możliwy wybór wykonawcy.

 

O ewentualnym wszczęciu kolejnego konkursu wykonawcy zostaną powiadomieni odpowiednim komunikatem na stronie internetowej Stowarzyszenia.