Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
05 maja 2010

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi informuje o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych  w ramach projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Motyka.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Krzysztof Motyka spełnił wszystkie z wymaganych kwalifikacji. Był oceniony pod względem ściśle określonych kryteriów: wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych, doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych w związku z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy UE, bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i stosownych rozporządzeń oraz umiejętność pracy w zespole.