Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko specjalisty ds. monitoringu przyrodniczego
05 maja 2010

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko specjalisty ds. monitoringu przyrodniczego

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi informuje o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. monitoringu przyrodniczego w ramach projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan dr Mikołaj Pruszyński.

Uzasadnienie wyboru:

Pan dr Mikołaj Pruszyński spełnił wszystkie z wymaganych kwalifikacji. Był oceniony pod względem ściśle określonych kryteriów: merytoryczne przygotowanie do monitorowania efektów przyrodniczych projektu, bardzo dobra znajomość zagadnień  z dziedziny przyrody i ekologii, doświadczenie w rozpoznawaniu terenu pod kątem florystycznym i faunistycznym  oraz doświadczenie na stanowisku związanym z monitorowaniem efektów przyrodniczych.