Konkurs na specjalistę ds. zamówień publicznych w ramach projektu
14 kwietnia 2010

 

Konkurs na specjalistę ds. zamówień publicznych w ramach projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

Zamówienie nr 2/2010 z dnia 14.04.2010– zapytanie o cenę

 

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi: przeprowadzenie zamówień publicznych w ramach projektu „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi” zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Zakres prac: 

  1. Kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w miejscach i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz harmonogramem projektu.
  2. Udział w pracach komisji przetargowych.
  3. Prowadzenie dokumentacji – nadzór  od strony formalno-prawnej zawartych umów.
  4. Audyt postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagane kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
  2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
  3. Doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych w związku z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy UE.
  4. Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i stosownych rozporządzeń.
  5. Umiejętność pracy w zespole.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w terminie do 21 kwietnia 2010, załączając oświadczenie wykonawcy zamieszczone poniżej. Decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o projekcie pod numerem telefonu 85 650 51 38 w biurze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

 

 

Realizacja inwestycji wykonywanych w ramach projektu zaplanowane jest na lata 2010-2012.

Oferty należy przesyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna