ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania inwentaryzacji turystycznej
25 maja 2020

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi zaprasza do złożenia oferty na opracowanie spójnego dokumentu zawierającego przeprowadzoną diagnozę gmin pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych oraz działań niezbędnych do budowy i rozwoju produktu turystycznego na obszarze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Szczegóły przedmiotu zamówienia umieszczono w poniżej.

Do pobrania: