KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA Z DNIA 19.11.2019 KATALOGU WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO
19 listopada 2019

Koszty eksploatacji pomieszczeń będą kwalifikowane w ramach wsparcia pomostowego, jeżeli przedsiębiorca na potrzeby działalności gospodarczej przeznaczył  część mieszkania/domu i dokona rozliczenia za media w proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia części mieszkania/domu przeznaczona jest na prowadzenie działalności do całej powierzchni mieszkania/domu. W opisanym przypadku do rozliczenia wsparcia pomostowego należy przedstawić metodologię wyliczenia kosztów eksploatacyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Przykład:

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, jako doradca ubezpieczeniowy, przeznaczając na potrzeby tej działalności jeden pokój w swoim domu. Powierzchnia domu wynosi 142 m2 natomiast pokoju, który służy wykonywaniu działalności gospodarczej – 16,8 m2. Faktury, które  otrzymuje od dostawców mediów, dotyczą zarówno prywatnej części domu, jak i części przeznaczonej na prowadzenie działalności. Przedsiębiorca ustalił, że stosunek powierzchni przeznaczonej na cele działalności gospodarczej do całkowitej powierzchni domu wynosi: 16,8 m2 / 142 m² x 100 = 11,83%

 

Opłaty za media rozlicza on według proporcji 11,83%. Przedsiębiorca we wrześniu otrzymał fakturę za energię elektryczną na kwotę 320 zł oraz za zużycie wody na kwotę 150 zł. Do kosztów objętych wsparciem pomostowym można zaliczyć zatem wydatki na energię elektryczną w kwocie 37,86 zł (320 zł x 11,83%) oraz 17,75 zł (150 zł x 11,83%).

 

Do pobrania: