KOMUNIKAT - KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO
15 listopada 2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, został zatwierdzony katalog wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia pomostowego. Przedmiotowe wydatki dotyczą zakupu/pokrycia niezbędnych materiałów w zakresie administracyjnego prowadzenia działalności gospodarczej. Katalog wydatków jest katalogiem zamkniętym i wydatki spoza wskazanej listy nie będą kwalifikowane.

Do pobrania: