KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ z dnia 28.10.2019 roku
28 października 2019

W związku z niepodpisaniem umowy o udzielenie wsparcia inwestycyjnego oraz wsparcia pomostowego przez Uczestnika Projektu będącego na liście rankingowej, w ramach projektu pn.: "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ", Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż w oparciu o rezygnację złożoną przez przez w/w Uczestnika Projektu  została zaktualizowana lista rankingowa z dniem 28.10.2019 roku.