Komunikat - Zestawienie dokumentów dot. Podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego
02 października 2019

logotypy

 

INFORMACJA DOT. DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW
dot. podpisania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
w ramach projektu „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”

W związku z przygotowywaniem umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi zwraca się z prośbą o przygotowanie i dostarczenie do Biura Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi w Turośni Kościelnej dokumentów potrzebnych do sporządzenia umowy:

- zaświadczenie/wydruk o wpisie do CEIDG lub KRS - w tym celu należy zarejestrować działalność gospodarczą,

- potwierdzenie posiadania rachunku bankowego lub umowy/ zaświadczenia z bankiem o otwarciu/posiadaniu rachunku bankowego

- zaktualizowany harmonogram finansowo- rzeczowy inwestycji (o miesiące ponoszenia wydatków z dotacji)
w dwóch egzemplarzach

Wskazane dokumenty należy złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2019 r.

Należy podkreślić, iż dopiero po dostarczeniu dokumentów od wszystkich Uczestników zostaną przygotowane umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Ponadto zostało przewidziane spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione kwestie

związane z rozliczeniem dotacji, zasad dokonania zakupów oraz zasad rozliczenia wsparcia pomostowego.

O terminie podpisania umów i terminie spotkania informacyjnego zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.