KOMUNIKAT nt. zakupu środka trwałego w ramach dotacji inwestycyjnej
12 sierpnia 2019

logotypy

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakupu używanych środków trwałych w ramach dotacji inwestycyjnej, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, jako Beneficjent projektu informuje, iż zgodnie z dokumentem pt. „Zasady Realizacji Projektów w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczne i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” – dozwolony jest zakup używanych środków trwałych, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 

  • sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
  • sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie był współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,,
  • cena zakupionego środka trwałego używanego, nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.