Komunikat - wyniki oceny formalnej I etapu rekrutacji
07 czerwca 2019

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I ETAPU PROCESU REKTRUTACJI

projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż dnia 06.06.2019 roku, Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalnej 28 Formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji projektu.

 

LISTA osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji została umieszczona poniżej. W związku z ochroną danych osobowych w załączonej liście nie podano imienia i nazwiska osoby tylko nr wniosku, który został nadany przy złożeniu Formularzy rekrutacyjnych.

 

Z uwagi na trwającą procedurę wyłonienia Wykonawcy na przeprowadzenie m.in. doradztwa w ramach II etapu rekrutacji, rozpoczęcie spotkań z doradcą zawodowym planowane jest od II połowy czerwca 2019 roku.

O terminach oraz miejscach spotkań zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.