Perspektywa współpracy w zakresie energii odnawialnej
04 października 2016

9 września 2016 r. w Turośni Kościelnej odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, w którym uczestniczyli przedstawiciele Fundacji EuroNatur oraz Stowarzyszenia Energievision Frankenwald. Niemiecka delegacja reprezentowana była przez Lutza Ribbe Dyrektora ds. Polityki Środowiska Fundacji EuroNatur, będącego jednocześnie członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego przy Komisji Europejskiej, Christine Collejan, Maritna Kastner oraz prof. Piotra Banaszuka z Politechniki Białostockiej. Na zebraniu omawiano kwestie związane z poprawą stanu środowiska poprzez wykorzystanie rozwiązań w zakresie energii odnawialnej pozwalającej na produkcję ciepła i energii elektrycznej oraz sposobów ich adaptacji w woj. podlaskim.

IMG 20160909 151230