Realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”
31 grudnia 2014

W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zaplanowano roboty termomodernizacyjne 31 obiektów, których zakres rzeczowy obejmował: powierzchnię ocieplenia ścian – 35 461,90m2, powierzchnię ocieplenia ścian wewnętrznych: 511,50m2, powierzchnię ocieplenia stropu: 4 094,70m2, powierzchnię ocieplenia stropodachu: 17 479,24m2, powierzchnię ocieplenia dachu: 328,70m2, powierzchnię wymiany okien: 4 664,11m2 /liczba wymienionych okien: 1 509szt./, powierzchnię wymiany drzwi: 381,48m2 /liczba wymienionych drzwi: 111szt./, liczbę wymienionych instalacji c.o.: 4szt., liczbę modernizowanych instalacji c.o.: 26szt., liczbę modernizowanych instalacji c.w.u.: 4 szt., liczbę wykonanych kotłowni: 1 szt., liczbę wykonanych wentylacji mechanicznych: 3 szt.

 

Od początku trwania projektu udało się zrealizować prace we wszystkich obiektach. Obecnie trwają negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /Instytucją Wdrażającą/ w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe prace termomodernizacyjne w ramach wygenerowanych oszczędności. Po akceptacji zaproponowanego zakresu prac dodatkowych zostanie tym samym wydłużony termin zakończenia realizacji projektu.

 

Poniżej wykaz inwestycji objętych wsparciem w podziale na Partnerów projektu:

 

Gmina Choroszcz

 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach
 2. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Choroszczy

  IMG 2726
    IMG 2734  IMG 2735
 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie

Gmina Dobrzyniewo Duże

 1. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Aleksandrowie

  DSCF2766

 2. Termomodernizacja budynku Szkoły odstawowej w Obrubnikach

  DSCF6195   DSCF7055

 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie

  DSCF0438   DSCF2767

 4. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym

  DSCF2265   DSCF2278

 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach

  2013 12 13 2471  2013 12 13 2476  2013 12 13 2486  2013 12 13 2487

Gmina Krypno

 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce

Gmina Knyszyn

 1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

  DSCF9914 DSCF9939 DSCF9940 DSCF9941
 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej
 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Knyszynie

Gmina Kobylin-Borzymy

 1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach

  SDC12912  SDC12968  SDC12998

Gmina Narewka

 1. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

  DSCF5458   DSCF5478

 2. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narewce

  DSCF5438  DSCF5450  DSCF5480

 3. Termomodernizacja budynku Centrum Rozwoju Kultury Tradycyjnej i Remiza OSP w Lewkowie Starym

Gmina Suraż

 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surażu

  IMG 3079

Gmina Turośń Kościelna

 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej

Gmina Tykocin

 1. Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Tykocinie

  DSCF2079  DSCF2087  DSCF9956

Gmina Łapy

 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach

  DSCF0089  DSCF0100  DSCF0120

 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach

  DSCF0049  DSCF0060  DSCF7104

 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach

  DSCF0001  DSCF0002  DSCF9994  DSCF9995

 4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej

  DSCF7162  DSCF9992

 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym

  IMG 0557  IMG 0558  IMG 0565

 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Łapach
  DSCF0140
 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach

  DSCF0085  DSCF0086  DSCF0087

 8. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Łapy-Szołajdy

  IMG 0566  IMG 0573  IMG 0574

 9. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Płonce Kościelnej

  IMG 0586  IMG 0587

 10. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie

  DSCF5484  IMG 0575  IMG 0576 

SP ZOZ w Łapach

 1. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Łapach budynek główny z zapleczem

  DSCF0021  DSCF0022  DSCF0034  DSCF0043

 2. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Łapach budynek poradni z częścią administracyjną

  DSCF8381  DSCF8398  DSCF8401  DSCF8402