Przetarg - Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno promocyjnych oraz oznakowanie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi
13 sierpnia 2014

 

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno promocyjnych oraz oznakowanie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi na potrzeby realizacji projektu Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi - część druga

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-15/2014

Numer ogłoszenia: 271198-2014

Data zamieszczenia: 13.08.2014r.

 

Do pobrania: