Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż latarni hybrydowych i kamer z komunikacją GSM
28 lipca 2014

 

Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko polegającego na: Dostawa i montaż latarni hybrydowych (5 szt.) i kamer z komunikacją GSM (3 szt.) w Tarnopolu, Bernackim Moście i Siemianówce w gminie Narewka.

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-11/2014

Data zamieszczenia: 28.07.2014r.

 

Do pobrania: