Zapytanie ofertowe - budowa ogrodzenia w Śliwnie na działce nr 136/9 gm. Choroszcz
28 lipca 2014

 

Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko polegającego na: Budowie ogrodzenia w Śliwnie na działce nr 136/9 gm. Choroszcz.

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-10/2014

Data zamieszczenia: 28.07.2014r.

 

Do pobrania: