Zapytanie ofertowe - dodatkowe zagospodarowanie działek/placów w Turośni Dolnej, Zawadach i Topilcu
28 lipca 2014

 

Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko polegającego na: Dodatkowym zagospodarowaniu działek/placów w Turośni Dolnej, Zawadach i Topilcu.

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-9/2014

Data zamieszczenia: 28.07.2014r.

 

Do pobrania: