Przetarg - oznakowanie szlaku wodnego Doliną Górnej Narwi
28 lipca 2014

Nazwa zadania: "Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi" realizowana w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Oznakowanie szlaku wodnego Doliną Górnej Narwi - część I.

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-13/2014

Numer ogłoszenia: 252160-2014

Data zamieszczenia: 28.07.2014r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 252170-2014 (korekta błędnie wskazanego terminu składania ofert)

Data zamieszczenia: 28.07.2014r.

Do pobrania: