Przetarg nieograniczony 3 - Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu
12 lutego 2014

 

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi" - część pierwsza

Numer ogłoszenia: 49512-2014

Data zamieszczenia: 12.02.2014r.

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-1/2014

 

Do pobrania:

 

 


 

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 32799 - 2014

Data zamieszczenia: 19.02.2014r.

Przyczyna zmiany treści ogłoszenia: Na stronie internetowej dnia 12.02.2014 r. zamieszczono plik nie będący ogłoszeniem w przedmiotowej sprawie.

 

Do pobrania: