Przetarg - Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz
05 grudnia 2013

Nazwa zadania: Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Budowie parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz

Numer ogłoszenia: 503400 - 2013

Data zamieszczenia: 05.12.2013

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-8/2013

 

Do pobrania: