Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ogłasza przetarg nieogranioczony na budowę przystani kajakowej w Narwi
10 lipca 2013

Nazwa zadania: Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Budowie przystani kajakowej w Narwi gm. Narew

Numer ogłoszenia: 269598 - 2013

Data zamieszczenia: 10.07.2013

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-3/2013

 

Do pobrania: