Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych
10 kwietnia 2013

Nazwa zadania: Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Zagospodarowaniu działki gminnej w Turośni Dolnej, Zagospodarowaniu placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady, Zagospodarowaniu placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Topilec

Numer ogłoszenia: 140794 - 2013

Data zamieszczenia: 10.04.2013