KOMUNIKAT nt. zakupu środka trwałego w ramach dotacji inwestycyjnej
12 sierpnia 2019

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakupu używanych środków trwałych w ramach dotacji inwestycyjnej, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, jako Beneficjent projektu informuje, iż zgodnie z dokumentem pt. „Zasady Realizacji Projektów w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczne i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” – dozwolony jest zakup używanych środków trwałych, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 

Więcej…
 
Procedury przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dot. Projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
30 lipca 2019

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu, dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) osobom, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”.

 

Więcej…
 
KOMUNIKAT - WYNIKI OCENY PROCESU REKRUTACJI
18 lipca 2019

Zarząd Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi informuje, iż została zakończona rekrutacja Uczestników Projektu, w ramach której Komisja Rekrutacyjna do kolejnego etapu projektu zakwalifikowała 26 osób.

 

Więcej…
 
Komunikat - Procedury oceny formalnej i etapu rekrutacji
10 czerwca 2019

PROCEDURA OCENY FORMALNEJ I ETAPU PROCESU REKTRUTACJI projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż dnia 06.06.2019 roku, Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalnej 28 Formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji projektu.

 

Więcej…
 
Komunikat - wyniki oceny formalnej I etapu rekrutacji
07 czerwca 2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I ETAPU PROCESU REKTRUTACJI projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż dnia 06.06.2019 roku, Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalnej 28 Formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji projektu.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 23