Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi ogłasza konkurs ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie ANALIZY ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia umieszczono poniżej.