Projekt pn.: „Narwiańska Akademia Wiedzy”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Priorytet IX Rozwój Lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie Kapitału społecznego

Beneficjent projektu: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

Partnerzy projektu: Gmina Choroszcz, Gmina Łapy, Gmina Sokoły oraz Gmina Tykocin

Realizatorzy projektu:

 • Szkoła Podstawowa w Złotorii,

 • Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie,

 • Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej,

 • Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej,

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach,

 • Szkoła Podstawowa w Bruszewie,

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tykocinie,

 • Szkoła Podstawowa w Radulach.

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.08.2022 roku

Wartość projektu – 483 199,66 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 458 556,48 zł

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych objętych wsparciem projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym kształtujących postawy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią 160 uczniów w wieku od 7 do 15 lat oraz 40 nauczycieli szkół podstawowych objętych wsparciem.

Zaplanowane działania (wsparcie) w ramach projektu:

 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych objętych wsparciem,

 • wyposażenie placówek oświaty (szkół podstawowych objętych wsparciem) w pomoce dydaktyczne
  i narzędzia TIK,

 • podnoszenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych objętych wsparciem,

 • organizacja wyjazdów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych objętych wsparciem.

BIURO PROJEKU:

STOWRZYSZENIE GMIN GÓRNEJ NARWI

ul. Lipowa 4 18 – 106 Turośń Kościelna

tel.: 85 650 51 38 / 796 366 100

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.gornanarew.pl