Podwyżki opłat za odpady to tylko szczyt góry lodowej, jaką jest walka z coraz większą ich ilością, którą produkujemy. Drastyczny wzrost wysokości opłaty tzw. marszałkowskiej, coraz wyższe koszty energii, brak spalarni w regionie i walka o to, by jak najmniej składować a jak najwięcej przetwarzać – to wyzwania przed jakimi stoją nie tylko przedsiębiorstwa przetwarzania odpadów, ale też samorządy. Dlatego Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, zrzeszające 18 gmin, dąży do utworzenia spółki prawa handlowego, która ma przynieść samorządom znaczne oszczędności w gospodarowaniu odpadami.

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi (SGGN) podejmuje działania w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin członkowskich. Z uwagi na obecną sytuację dotyczącą rosnących cen i ilości odpadów w gminach, Zarząd SGGN rozpoczął rozmowy z wójtami i burmistrzami naszego regionu, a także ekspertami dotyczące pomysłu utworzenia spółki prawa handlowego przez SGGN.

Celem spółki byłoby prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie samorządów wchodzących w skład spółki.

- „Dobrym przykładem funkcjonowania takiego rozwiązania jest spółka Sp. z o.o. BIOM, która powstała w roku 2003, a jej założycielami były m.in. gminy należące do Związku Komunalnego Biebrza. Obecnie, spółka BIOM liczy ok 20 samorządów i jest przedsiębiorstwem o charakterze regionalnym.” - przekazała nam Katarzyna Klimczuk-Wlaźlak, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi jest organizacją pozarządową zrzeszającą 18 gmin leżących w dorzeczu Górnej Narwi. Wśród nich są dwie z terenu powiatu wysokomazowieckiego: Sokoły i Kobylin-Borzymy. Ponadto gminami członkowskimi Stowarzyszenia są: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Krypno, Knyszyn, Łapy, Narew, Narewka, Suraż, Poświętne, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady, Bielsk Podlaski, Juchnowiec Kościelny oraz Zabłudów.

Pierwszym celem Zarządu SGGN jest przygotowanie procedur dotyczących opracowania Koncepcji Systemu Gospodarki Opadami Komunalnymi na terenie gmin zainteresowanych przedmiotową inicjatywą, która przedstawiałaby szczegółową analizę rzeczową na temat ilości odpadów, istniejącej infrastruktury, czy też zagrożeń jakie występują na terenie gmin, a także finansową, tj. analizę budżetu oraz kosztów i źródła finansowania. Opracowanie przedmiotowego dokumentu ma pozwolić na określenie stanu gospodarki odpadowej na terenie gmin, a tym samym realną diagnozę potrzeb i kierunku rozwoju samorządów w tym zakresie.